Dũng Trần

Thông tin lớp học

Giáo viên: 

- Shuffle Dance

Kinh nghiệm:

- 5 năm vũ công, biên đạo và giảng dạy

Zalo Phoenix Dance Studio Messenger Phoenix Dance Studio
popup

Số lượng:

Tổng tiền: